PËR  NE

Stemit & R është ndërmarrje tregtare, e specializuar për shitjen e hallkave ndërtimore për PVC, dru dhe orendi alumini, hallkave për mobilje, brava, doreza, ABC shirite dhe elemente ndihmëse enteriere dhe eksteriere në ndërtimin dhe prodhimin e mobiljeve dhe orendive.

Themeluar në vitin 1989 në Strugë, kurse në vitin 2003 qendra kryesore për operacione është transferuar në Shkup në kompleksin e ri bashkëkohor në zonën industriale Pintija.

Qendra për shitje me shumicë dhe distribuim i Stemit & R gjindet në kompleksin në Pintija, me distribuim të përditshëm në gjith teritorin e Republikës së Maqedonisë me automjetet e veta.

Shitja me të vogël e Stemit & R bëhet në dyqanet në Shkup dhe Strugë.

Dyqani jonë në Shkup gjindet në qendër të qytetit në rrugën “11 Oktomvri”, Bulevardi jugor.

Dyqanet tona në Strugë gjinden në rrugën “Proleterski Brigadi” nr. 40 përball zjarrfikësit të vjetër.

Ne jemi përfaqësues të tregut Maqedonas për këto kompani dhe brende:

- TITAN  KAMNIK – dorëza, cilindra, katinarë
- ALVEUS – lavamane
- ROTO – hallka për orendi
- LAMA – hallka për mobilje
- LOZ  METALPRES – shkall për tavan dhe dritare çatie
- KUMPLAST – ABC shirite
- BRIALMA – doreza
- ALMAR – doreza
- OTLAV – artikulacione për dyer