КОНТАКТ И ЛОКАЦИЈА


Стемит & Р кликни за поголема мапа

Стемит & Р

Првомајска бб
Пинтија
Скопје 1000

тел. 02 2 700 566
факс 02 2 700 637
www.stemit.com.mk

Ристе Гоџоски
сопственик
070204696
rgodzoski@stemit.com.mk

Митко Гоџоски
менаџер
070265562
mgodzoski@stemit.com.mk

Стефан Гоџоски
менаџер
070 302 419
sgodzoski@stemit.com.mk

Теорор Трпевски
комерцијалист
070304081
t.trpevski@stemit.com.mk